Jongerenopvang zonder drempels

Stichting Prinshuizen is een maatwerkvoorziening die binnen een laagdrempelige GGZ zorg en intramurale jongerenopvang de nodige begeleiding naar behoefte en acceptatie biedt.

Ontstaan uit eigen ervaring en behoefte

wie we zijn

Stichting Prinshuizen is ontstaan door de oprichtster Jolanda Prins die binnen en buiten haar gezin bekend is geraakt met kinderen en jongeren die te maken hebben met allerlei psychiatrische problematieken en hierdoor verschillende problemen ondervinden in onze veel eisende wereld.

lees meer

kwaliteit staat bij ons voorop

Stichting Prinshuizen heeft een eigen unieke formule ontwikkeld voor
jongeren en (jong) volwassenen die op allerlei manieren zorg nodig hebben.

Medewerkers met VOG

Uit de Verklaring Omtrent het Gedrag blijkt dat het gedrag van de medewerkers geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het leveren van zorg.


Kwaliteit Gezinshuizen

Het Keurmerk Gezinshuizen stimuleert gezinshuizen om op een professionele manier te werken en aandacht te hebben voor de kwaliteit van zorg in hun gezinshuis.


Zorgplan

Een Zorgplan (ook wel begeleidingsplan genaamd) bevat een beschrijving en het doel van de begeleiding en de algemene gegevens van een patiënt.

Klachtenregeling

Prinshuizen streeft te allen tijde naar het leveren van goede zorg. Mocht u desondanks niet tevreden zijn dan kunt een officiële klacht indienen via het Klachtenportaal Zorg.

BAMw registratie

Het BAMw toetst of de geregistreerde zich aantoonbaar schoolt, competenties onderhoudt en continu bij blijft op zijn of haar vakgebied.


Continuïteit gegarandeerd

De hulpvrager kan ervan op aan dat, wat er ook gebeurt, er altijd zorg geleverd wordt, bijvoorbeeld door middel van vervanging bij ziekte.


Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB). Dit dekt onder andere schade aan personen (bv. lichamelijk letsel) en schade aan zaken (bv. televisie laten vallen)

we bieden meer dan zorg alleen

 • Gratis administratie en budget ondersteuning

  Gratis gebruik van ons nood(geld)fonds

  Gratis gebruik van sport (abonnement)

  Gratis gebruik van entree en verblijfkosten activiteiten en vakanties

  Gratis gebruik van theorieles op locatie
  jongere_prinshuizen.jpg
 • Stichting Prinshuizen organiseert vaak leuke activiteiten:

  Snowboarden
  Weekend aan zee
  Bioscoop
  Pretpark
  Uit eten
  en nog veel meer..

  jongen_geeft_ok-teken_met_zijn_vingers.jpg

samen werken aan een nieuwe toekomst

Een impressie van Stichting Prinshuizen

zelfstandig leren wonen? vraag nu hulp aan!Aanmelden