Jongeren-volwassenen opvang

Stichting Prinshuizen is een maatwerkvoorziening die binnen een laagdrempelige GGZ zorg- LVB- (dubbel) diagnose de nodige begeleiding naar behoefte en acceptatie biedt.

troubled-boy2
Hulp voor jongeren
vanaf 18 jaar
helping_hand
24/7 professionele
begeleiding aanwezig.

Zorg op afroep

vooraanzicht-zwiese-prinshuizen+
Vrijstaande locatie
in landelijke omgeving
prinshuizen-kamer
Eigen kamers
voor 8 jongeren

Beschermd-begeleid en middelen vrij leren wonen

Het is naast beschermd wonen ( zorg op maat en afroep) ook een locatie voor middelenvrij ( zero tolerant) leren wonen. Prinshuizen is kleinschalig, we werken intensief met 24 uur toezicht, aansturing en ondersteuning.  We werken met professionals en ervaringsdeskundigheid en staan door ervarenheid sterk in de schoenen. We zijn eerlijk en krachtig. We zeggen wat we doen, maar we doen ook wat we zeggen en doen geen loze beloftes. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen

wie we zijn

Stichting Prinshuizen is ontstaan door de oprichtster Jolanda Prins die binnen en buiten haar gezin bekend is geraakt met kinderen en jongeren die te maken hebben met allerlei psychiatrische problematieken en hierdoor verschillende problemen ondervinden in onze veel eisende wereld.

lees meer

kwaliteit staat bij ons voorop

Stichting Prinshuizen heeft een eigen unieke formule ontwikkeld voor
jongeren en (jong) volwassenen die op allerlei manieren zorg nodig hebben.

Medewerkers met VOG

Uit de Verklaring Omtrent het Gedrag blijkt dat het gedrag van de medewerkers geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het leveren van zorg.


Kwaliteit Prinshuizen

Prinshuizen werkt op een professionele manier en heeft veel aandacht voor de kwaliteit van de zorg bij Prinshuizen.


Zorgplan

Een Zorgplan (ook wel begeleidingsplan genaamd) bevat een beschrijving en het doel van de begeleiding en de algemene gegevens van een client.

Klachtenregeling

Prinshuizen streeft te allen tijde naar het leveren van goede zorg. Mocht u desondanks niet tevreden zijn dan kunt een officiële klacht indienen via het Klachtenportaal Zorg.

BAMw registratie

Het BAMw toetst of de geregistreerde zich aantoonbaar schoolt, competenties onderhoudt en continu bij blijft op zijn of haar vakgebied.


Continuïteit gegarandeerd

De hulpvrager kan ervan op aan dat, wat er ook gebeurt, er altijd zorg geleverd wordt, bijvoorbeeld door middel van vervanging bij ziekte.


Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB). Dit dekt onder andere schade aan personen (bv. lichamelijk letsel) en schade aan zaken (bv. televisie laten vallen)

we bieden meer dan zorg alleen


administratie en budget ondersteuning
+
diverse leuke activiteiten

samen werken aan een nieuwe toekomst

Een impressie van Stichting Prinshuizen