Jongerenopvang zonder drempels

Stichting Prinshuizen is een maatwerkvoorziening die binnen een laagdrempelige GGZ zorg en intramurale jongerenopvang de nodige begeleiding naar behoefte en acceptatie biedt.

Hulp voor jongeren
vanaf 18 jaar
24/7 professionele
hulp aanwezig
Vrijstaande locatie
in landelijke omgeving
Eigen kamers
voor 8 jongeren

Nu ook begeleid wonen plus! bij Prinshuizen

Er is naast beschermd wonen ook mogelijk om bij Prinshuizen te gaan wonen met een begeleiding plus! Begeleid wonen plus! is een tussenvorm, waarbij intensievere ondersteuning wordt geboden dan bij begeleid wonen, maar wat minder dan bij beschermd wonen. Begeleid wonen plus! is ontstaan bij Prinshuizen omdat het verschil tussen begeleid wonen en beschermd wonen te groot is. Door dit grote verschil is het een grote stap om door te stromen van beschermd naar begeleid wonen. Begeleid wonen plus! als tussenvorm heeft als doel de doorstroom sneller en duurzamer ( zonder terugval) te laten plaatsvinden.

Ontstaan uit eigen ervaring en behoefte

wie we zijn

Stichting Prinshuizen is ontstaan door de oprichtster Jolanda Prins die binnen en buiten haar gezin bekend is geraakt met kinderen en jongeren die te maken hebben met allerlei psychiatrische problematieken en hierdoor verschillende problemen ondervinden in onze veel eisende wereld.

lees meer

kwaliteit staat bij ons voorop

Stichting Prinshuizen heeft een eigen unieke formule ontwikkeld voor
jongeren en (jong) volwassenen die op allerlei manieren zorg nodig hebben.

Medewerkers met VOG

Uit de Verklaring Omtrent het Gedrag blijkt dat het gedrag van de medewerkers geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het leveren van zorg.


Kwaliteit Prinshuizen

Het handboek stimuleert Prinshuizen om op een professionele manier te werken en aandacht te hebben voor de kwaliteit van de zorg bij Prinshuizen.


Zorgplan

Een Zorgplan (ook wel begeleidingsplan genaamd) bevat een beschrijving en het doel van de begeleiding en de algemene gegevens van een patiënt.

Klachtenregeling

Prinshuizen streeft te allen tijde naar het leveren van goede zorg. Mocht u desondanks niet tevreden zijn dan kunt een officiële klacht indienen via het Klachtenportaal Zorg.

BAMw registratie

Het BAMw toetst of de geregistreerde zich aantoonbaar schoolt, competenties onderhoudt en continu bij blijft op zijn of haar vakgebied.


Continuïteit gegarandeerd

De hulpvrager kan ervan op aan dat, wat er ook gebeurt, er altijd zorg geleverd wordt, bijvoorbeeld door middel van vervanging bij ziekte.


Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB). Dit dekt onder andere schade aan personen (bv. lichamelijk letsel) en schade aan zaken (bv. televisie laten vallen)

we bieden meer dan zorg alleen

  • Gratis administratie en budget ondersteuning
    jongere_prinshuizen.jpg
  • Stichting Prinshuizen organiseert vaak leuke activiteiten.
    jongen_geeft_ok-teken_met_zijn_vingers.jpg

samen werken aan een nieuwe toekomst

Een impressie van Stichting Prinshuizen

[Modal-Window id="1"]
zelfstandig leren wonen? vraag nu hulp aan!Aanmelden