Jongerenopvang en GGZ zorg zonder drempels


Voor wie is een Prinshuis geschikt?

Bewoners en gebruikers van Prinshuizen zijn jongeren en jong- volwassenen met een gemiddeld /of lvg nivo van 18 jaar en ouder. Jongeren-(jong) volwassenen die te maken hebben met een psychiatrische achtergrond en kwetsbaarheid. Jongeren die door eigen problematiek(en), of door opname en verleden getraumatiseerd zijn, daarbij thuiszitten of leerplichtig zijn en/ of werkzoekend zijn.

Jongeren die tussen ‘wal en schip’ dreigen te vallen. Jongeren die extra zorg nodig hebben en de wens en behoefte hebben om te leren zelfstandig te leren wonen met (toezicht) zorg (op maat) met eigen regie. Er is altijd een mogelijkheid eerst te komen wennen door te komen logeren voordat er 7/24 uur word opgevangen.

Of je in aanmerking komt voor verblijf bij Prinshuizen hangt af van uw persoonlijke hulpvraag. We zijn geen AWBZ instelling maar een opvang met gezinshuis structuur en bieden opvang en begeleiding op PGB basis. Als je hier wilt wonen ben je hier van op de hoogte en kies je hier bewust voor.

Bij begeleid leren wonen met zorg op maat leven we apart maar ook bij elkaar. Hierin beslist uiteindelijk de directie wie er in aanmerking komt voor plaatsing en verblijf. Het is belangrijk dat er binnen het begeleiding aanbod een positief dynamiek ontstaat en blijft bestaan.


24-uurs zorg

begeleiding

hulp bij administratie

boodschappen hulp

huishoudelijke hulp

koken

Aan welke criteria moet je voldoen?

Prinshuizen is geen AWBZ instelling maar een opvang met gezinshuis structuur en biedt opvang en begeleiding op PGB basis. Als je hier wilt wonen ben je hier van op de hoogte en kies je hier bewust voor. Ook instanties die doorverwijzen zijn hier van op de hoogte.

  • Er is sprake van diagnose psychiatrische problematiek GGZ zorg of daaraan verwant. Uitgaande van een gemiddeld nivo (minimaal mbl 1/hoger) harmonisch profiel.
  • Er is sprake van een geldige indicatie WMO/GGD beschermd wonen en WLZ zorgvraag.
  • De zorg word overeenkomstig de indicatie bij Prinshuizen daadwerkelijk afgenomen en volledig ingezet.
  • De 24 uur indicatie is in PGB.
  • Drugsvrij zijn.
  • Er is sprake van een eigen inkomen voor 18 jaar en ouder. Dat kan bijvoorbeeld een wajong uitkering, studiefinanciering of betaalde baan zijn. Hiermee betaald een bewoner maandelijks een eigen bijdrage, deze is afgestemd op soort kamer en leeftijd.
  • De gebruikelijke procedure van Prinshuizen word doorlopen en Prinshuizen acht de toekomstige bewoner om in dit beschermd woon complex begeleid te gaan wonen.
  • Zinvolle dag invulling hebben.
  • De opgestelde huisregels zijn geaccepteerd en ondertekend
  • De toekomstige bewoner staat zelf achter deze keuze en wil hier verblijven.

Welke zorg is mogelijk bij Prinshuizen?


Non-Fysieke aanpak of benadering

Voor alle vormen van opvang en begeleiding binnen Prinshuizen is het goed om te weten dat we werken zonder een fysieke vorm van aanpak en benadering met uitzondering van gevaar voor jezelf of persoon zelf. Dit geldt voor beide partijen van personeel als persoon die in Prinshuizen verblijft. Onze jongeren en volwassenen willen graag met plezier leren wonen en leven en kiezen zelf vrijwillig voor deze vorm van opvang en zorg.  Prinshuizen zal zijn uiterste best doen dit samen met jou te realiseren. Het welzijn staat zeer hoog in vaandel!


Begeleid-beschermd leren wonen 24/7 uur zorg De Eik Slagharen

Locatie De Eik biedt begeleiding met zorg (op maat) op een vrijstaand privé terrein in een bosrijke omgeving. Op deze locatie kunnen we alle zorg (op maat) inzetten indien gewenst. Voor verblijf bij De Eik is de aanmelding vanaf 18 jaar tot 26 jaar. Indien je er al verblijft voor je 26e jaar geldt deze regel niet en kan je hier langer blijven zolang er sprake is van een geldige indicatie. Op deze locatie is plaats voor 10 jongeren.

Crisisopvang

Een vrij bed voor kortdurende opvang is mogelijk binnen 24 uur met mogelijkheden naar een plek voor langer durend verblijf binnen Prinshuizen.


Begeleid Wonen Plus!

Er is naast beschermd wonen ook mogelijk om bij Prinshuizen te gaan wonen met een begeleiding plus! Begeleid wonen plus! is een tussenvorm, waarbij intensievere ondersteuning wordt geboden dan bij begeleid wonen, maar wat minder dan bij beschermd wonen. Begeleid wonen plus! is ontstaan bij Prinshuizen omdat het verschil tussen begeleid wonen en beschermd wonen te groot is. Door dit grote verschil is het een grote stap om door te stromen van beschermd naar begeleid wonen. Begeleid wonen plus! als tussenvorm heeft als doel de doorstroom sneller en duurzamer (zonder terugval) te laten plaatsvinden.

zelfstandig leren wonen? vraag nu hulp aan!Aanmelden