Ontstaan uit eigen ervaring en behoefte


Hoe is Stichting Prinshuizen ontstaan?

Stichting Prinshuizen is ontstaan door de oprichtster Jolanda Prins die binnen en buiten haar gezin en naasten netwerk bekend is geraakt met kinderen en jongeren die te maken hebben met co morbiditeit (waar psychiatrie en verslaving samen komen) en hierdoor verschillende problemen ondervinden in onze veel eisende wereld. Vaak mist de nodige en passende zorg op maat speciaal afgestemd voor elke persoon, de omgeving en omgang. Zorg, aansluitend bij de competenties van de jongere. Dit is zeker nodig om voldoende resultaten te kunnen bereiken.

Prinshuizen is door gemiste zorg op maat uit nood en behoefte geboren en daarom speciaal opgericht. In 2010 is de stichting Prinshuizen opgericht en met de jaren meegegroeid en ontwikkeld met de wensen van gezin, jongeren en familie en naasten netwerk. Een stichting die wil helpen te voldoen aan deze nodige zorgwens van elke jongere! We willen juist voorkomen dat jongeren de zorg willen vermijden. Stichting Prinshuizen is een maatwerkvoorziening, want het is belangrijk dat de zorg wordt ingezet zoals de jongere dit zelf aangeeft en aankan.  Met samenwerking tussen jongere, familie en zorgaanbieder kan dit lukken!

team Prinshuizen

Een professioneel en ervaren team staat voor je klaar.

Directie
(oprichtster)


Woonbegeleider

Ervarings-
deskundigen

Pedagoog


Tuinman


Stichting Prinshuizen, maatwerkvoorziening voor ouders en jongeren

Met verschillende vormen van opvang, zorg op maat en begeleiding kan Prinshuizen een belangrijk onderdeel zijn in een leven. Een gezin kunnen ontlasten, zorg op maat inzetten. Daarmee is een unieke manier van zorg ontwikkeld met verschillende hulp- vormen en doeltreffend voor de jongere/-volwassene zelf.

  • Wonen onder het dak van Prinshuizen
  • Begeleiding aan huis op maat, verzoek, overleg, behoefte
  • Terug kunnen vallen op de 24 uur bereikbaarheid van Prinshuizen
  • Begeleiding bij Herstel (verslaving en dubbel diagnose) door professionele ervaringsdeskundigen- herstelcoach

Het mooiste is van nature de jongere thuis te laten opgroeien en uithuisplaatsing te voorkomen maar dat is niet altijd mogelijk en zwaar. Soms is een andere woonplek tijdelijk noodzakelijk en soms beter voor beide partijen. Het doel is te werken aan een stabiele toekomst waar iedereen zich goed bij voelt.

Ondertussen blijft Stichting Prinshuizen al werkende steeds in ontwikkeling en stemt steeds de zorgbehoefte en wensen van persoon en naasten op elkaar af (eigen kracht). Dit is een blijvende ontwikkeling zodat de formule uniek is voor alle zorg onder hetzelfde dak.

Door de drieluik: beschermd-begeleid-middelenvrij wonen bieden we een veilig, verantwoordelijke en stabiele woonplek waar altijd dag en nacht  ( slaapdienst in zelfde gebouw) aanwezig is om op terug te vallen.