Ontstaan uit eigen ervaring en behoefte


Hoe is Stichting Prinshuizen ontstaan?

Stichting Prinshuizen is ontstaan door de oprichtster Jolanda Prins die binnen en buiten haar gezin bekend is geraakt met kinderen en jongeren die te maken hebben met allerlei psychiatrische problematieken en hierdoor verschillende problemen ondervinden in onze veel eisende wereld. Vaak mist de nodige en passende zorg op maat speciaal afgestemd voor elke persoon, de omgeving en omgang. Zorg, aansluitend bij de competenties van de jongere. Dit is zeker nodig om voldoende resultaten te kunnen bereiken.

Prinshuizen is door die gemiste zorg op maat uit nood en behoefte geboren en daarom speciaal opgericht. In 2004 is de stichting opgericht en met de jaren meegegroeid en ontwikkeld met de wensen van gezin, jongeren en familie. Een stichting die wil helpen te voldoen aan deze nodige zorgwens van elke jongere! We willen juist voorkomen dat jongeren de zorg willen vermijden. Stichting Prinshuizen is een maatwerkvoorziening, want het is belangrijk dat de zorg wordt ingezet zoals de jongere dit zelf wil en aangeeft en aankan.  Met samenwerking tussen jongere, familie en zorgaanbieder kan dit lukken!

team Prinshuizen

Een professioneel en ervaren team staat voor je klaar.

Directie
(oprichtster)


Woonbegeleider

Ervarings-
deskundigen

Pedagoog


Tuinman


Stichting Prinshuizen, maatwerkvoorziening voor ouders en jongeren

Met verschillende vormen van opvang, zorg en begeleiding kan een jongere en gezin die zorg nodig heeft ontlast worden. Ouders en jongeren  kunnen zelf actie ondernemen voor opvang en begeleiding en begeleid-beschermd wonen door contact op te nemen met Stichting Prinshuizen. De oprichtster heeft de afgelopen jaren zelf ervaren wat in een gezin nodig is aan gepaste zorg zodat het gezin wel kan functioneren en waarin zowel ouder als jongere de gepaste hulp krijgt die nodig is. Daarmee is een unieke manier van zorg ontwikkeld met verschillende hulp- vormen waardoor het echt haalbaar en leefbaar word in het gezin en doeltreffend voor de jongere/-volwassene zelf.

Het beste is van nature de jongeren thuis te laten opgroeien indien mogelijk en uithuisplaatsing te voorkomen. Maar soms is een andere woonplek gewoon noodzakelijk en beter voor beide partijen. Het doel is te werken met elkaar aan een stabiele toekomst waar iedereen zich goed bij voelt. Ondertussen blijft Stichting Prinshuizen al werkende steeds in ontwikkeling en stemt steeds de zorgbehoefte en wensen van persoon en familie op elkaar af (eigen kracht). Dit is een blijvende ontwikkeling zodat de formule uniek is voor alle zorg onder hetzelfde dak!  Hiervoor werkt Stichting Prinshuizen met een enquête lijst waarin met regelmaat word geëvalueerd hoe alles verloopt m.b.t. zorgen, wensen en veranderingen.

zelfstandig leren wonen? vraag nu hulp aan!Aanmelden